Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
„Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej


I. Kubera, E. Gostkowska-Beraś
„Bezpieczny Przedszkolak” – program profilaktyczny Przedszkola nr 65 Tarchominek


E. Szypryt, R. Sielska
„Program wychowawczy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Tarchominek”


A. Pergół, E. Gostkowska-Beraś, A. Tymoszuk
„Wszyscy razem” – przewodnik do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych


S. Banasik
„Play and learn – bawię się i uczę” – program wspierający działania edukacyjne w zakresie nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat


K. Jakubik
„Mówiące paluszki” – program z wykorzystaniem znaków języka migowego


A. Bieniek
„Słyszę, widzę, czuję, smakuję” – program stymulujący zmysły z elementami metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”


A. Pergół
„Ruch i zabawa to fajna sprawa” – program zajęć profilaktyczno-terapeutycznych


B. Wyszyńska
„Literomaniacy – kształtowanie prawidłowej postawy ciała i nawyków pisarskich z wykorzystaniem terapii ręki dla dzieci 6-letnich”


M. Gołojuch
„Muzykalne brzdące – rozwijanie różnych form ekspresji muzycznej – cykl zabaw, tańców integrujących z wykorzystaniem kreatywnych instrumentów oraz bum, bum rurek”


M. Dzierżawska
„Dotykam, patrzę, słucham, działam – stymulacja polisensoryczna dzieci w wieku przedszkolnym”