Nauczyciele:
Małgorzata Gasik
Ewa Jankowska

Pracownik obsługi:
Iwona Smyk