Warsztaty taneczne i muzyczne w lutym

Warsztaty taneczne i teatralne

We wtorki 9 i 23 lutego zapraszamy dzieci na warsztaty taneczne.

W piątki 5 i 19 lutego zapraszamy dzieci na warsztaty muzyczne.

Warsztaty te finansowane są z funduszy Rady Rodziców.