Warsztaty taneczne i muzyczne w maju

Warsztaty taneczne i teatralne

W piątki 14 i 21 maja zapraszamy dzieci na warsztaty muzyczne.

We wtorki 4 i 18 maja zapraszamy dzieci na warsztaty taneczne.

Warsztaty te finansowane są z funduszy Rady Rodziców.