Warsztaty taneczne i muzyczne w październiku

Warsztaty taneczne i teatralne

We wtorki 5 i 19 października zapraszamy dzieci na warsztaty taneczne.

We wtorki 12 i 26 października zapraszamy dzieci na warsztaty muzyczne.

Warsztaty te finansowane są z funduszy Rady Rodziców.