Zebrania informacyjne dle rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

Zapraszamy na zebrania informacyjne rodziców dzieci przyjętych do przedszkola od 1 września 2022 r.

Zajecia adaptacyjne