Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu

W związku z tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce w jednej z warszawskich szkół, w naszej placówce podjęto następujące działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci:

 1. Przeprowadzono Radę Pedagogiczną na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
 2. Zaplanowano spotkanie z Radą Rodziców, na którym zostaną przypomniane procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej placówce.
 3. W poszczególnych grupach przeprowadzane są zajęcia z dziećmi na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w przedszkolu oraz przypominające procedury zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
 4. W zakładce Organizacja znajdą Państwo dokumenty, w których zawarte są informacje na temat bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu:
  • Regulamin Przedszkola
  • Statut Przedszkola
  • Program Profilaktyczny
  • Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca zagrożeń i zalecanych działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów: