Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek” na rok szkolny 2020/2021

Wypełnione formularze zapisu dziecka do przedszkola należy składać w sekretariacie placówki ul. F. Pancera 3.

od 03.03 do 20.03.2020 r.8.00 – 16.00
11.03.2020 r.8.00 – 17.30
18.03.2020 r.8.00 – 17.30

23 kwietnia godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 kwietnia od godz. 13.00
do 29 kwietnia do godz. 16.00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia pisemnie potwierdzają wolę zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

4 maja godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 18 czerwca od godz. 16.00
do 23 czerwca do godz. 20.00

Po opublikowaniu w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc, Rodzic może ubiegać się o przyjęcie dziecka w ramach rekrutacji uzupełniającej
Spełnianie zaznaczonych kryteriów należy udokumentować przedkładając do wglądu razem z formularzem zapisu odpowiednie dokumenty.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.