Zawieszenie zajęć w przedszkolu

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia w przedszkolu zostaną zawieszone od 12 marca 2020 r. 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone zajęcia opiekuńcze. W miarę możliwości prosimy jednak o zapewnienie dzieciom opieki w domu.
Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie nie przychodzą do przedszkoli.
Zajęcia w przedszkolu będą zawieszone na 2 tygodnie tj. od 12 do 25 marca br.

Oświadczenie dla rodziców ubiegających się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza: