Zamknięcie przedszkola w dniach 29 czerwca i 13 lipca 2020 r.

Informujemy, że w dniu 29 czerwca (poniedziałek) oraz prawdopodobnie 13 lipca (poniedziałek) przedszkole będzie zamknięte w celu przygotowania placówki do dalszego bezpiecznego funkcjonowania po wyborach. W tym czasie zostanie w przedszkolu przeprowadzona dezynfekcja.

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły rodzicom przysługuje możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870). O zasiłek rodzic może się ubiegać jeśli przedszkole zostało zamknięte, a rodzic został poinformowany o tym fakcie w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem.