Aktualności

Ogłoszenia

Niezbędne środki ostrożności na terenie przedszkola

W związku z panującą epidemią COVID-19 oraz obowiązującymi wytycznymi GIS rodzice i opiekunowie mogą wchodzić jedynie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnie, hol), nie mogą przekraczać stref oznaczonych taśmą; ponadto rodzice i opiekunowie zobligowani są do zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 m.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2020 r. dzieci uczęszczające do naszego przedszkola nie są objęte grupowym ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Informacje dla rodziców dotyczące adaptacji dzieci w przedszkolu

Poniżej zamieszczamy przydatne informacje dla rodziców dotyczące adaptacji dzieci w przedszkolu.

Oddziały główne

ul. F. Pancera 3
03-187 Warszawa
tel./fax 22 614 89 09

Oddziały zamiejscowe

ul. F. Pancera 8
03-187 Warszawa
tel. 22 614 99 28

Biuletyn Informacji Publicznej

Publish modules to the "offcanvs" position.