Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji
Kryteria rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
Wykaz telefonów do pracowników Urzędów Dzielnic Informacja dla rodziców