Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021

Uwaga! Nowy harmonogram rekrutacji do pobrania

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane z zachowaniem następujących środków ostrożności:

  1. Prosimy o dezynfekcję rąk środkiem antyseptycznym.
  2. Zachowanie bezpiecznej odległości od pracownika (1,5 m).
  3. Przekazanie wniosków i dokumentów w zamkniętej, własnej kopercie.
  4. Składanie dokumentów do pojemnika.
  5. Na potwierdzenie złożenia wniosku wraz z dokumentacją zostanie Państwu wydany stosowany druk.
  6. Wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów sprawdzone zostaną w ciągu 5 dni.
Zasady rekrutacji
Kryteria rekrutacji
Harmonogram rekrutacji NOWY!
Wykaz telefonów do pracowników Urzędów Dzielnic Informacja dla rodziców