Image
Czyste powietrze wokół nas” Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

 

Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Adresatami programu są:

 

 • dzieci w wieku 5 – 6 lat, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
 • rodzice i opiekunowie dzieci.

 

Cele główne programu

 

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń

 

Cele szczegółowe

  

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

 

Organizatorzy programu

 

 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna

 

Partnerzy programu na poziomie krajowym

 

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu