Biuro Edukacji

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywała się elektronicznie poprzez elektroniczny system ewidencji podań w m.st. Warszawie.

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z zasadami rekrutacji, gdyż zarówno wniosek, jak i wszelkie wymagane załączniki mogą Państwo wysłać elektronicznie poprzez Profil Zaufany.

W momencie wypełniania wniosku po zaznaczeniu wybranego kryterium, pojawia się informacja, jaki dokument jest wymagany i należy go dołączyć do wniosku, jako potwierdzenie spełniania danego kryterium. Komisja rekrutacyjna na bieżąco będzie sprawdzała wnioski i weryfikowała wszystkie załączone dokumenty. Bardzo prosimy o wnikliwe czytanie instrukcji.

Po kilku dniach, po zalogowaniu do systemu, będą Państwo mogli sprawdzić, czy wniosek został przyjęty, czy też odrzucony z powodu brakujących lub błędnie wypełnionych dokumentów. Po upływie wyznaczonego czasu na uzupełnienie dokumentów, w razie ich braku, kryterium zostanie odhaczone.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zostawienia wypełnionych dokumentów w przedsionku przedszkola, w oznaczonym zamkniętym pudełku. Dokumenty w wersji papierowej będą weryfikowane po upływie kwarantanny.

Wszelkich informacji pracownicy sekretariatu udzielają wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zasady rekrutacji, kryteria rekrutacji i harmonogram znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji.