W roku szkolnym 2023-2024 w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, które poszerzają ofertę edukacyjną naszej placówki i przyczyniają się do rozwijania u dzieci zdolności i zainteresowań.

Ponadto dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zajęcia specjalistyczne, które wspierają ich rozwój.

Zajęcia rozwijające kreatywność Marzena Bukowska
Zajęcia rozwijające kreatywność Izabela Kubera
Zajęcia rozwijające kreatywność Dorota Mucha
Zajęcia rozwijające kreatywność Dorota Słyszko
Ruch rozwijający Małgorzata Turos
Terapia ręki Magdalena Rochowicz
Trening Umiejętności Społecznych Małgorzata Dzierżawska