Nauczyciel:
Agnieszka Bieniek

Nauczyciel wspierający:
Amelia Pergół

Pomoc nauczyciela:
Marianna Chmielewska

Pracownik obsługi:
Agnieszka Gliwka