Pszczółki

Pszczółki

Grupa I integracyjna 3-latki

Nauczycielki:
Agnieszka Bieniek
Marzena Bukowska

Pedagog specjalny:
Ewelina Kędzierska

Pracownicy obsługi:
Marianna Chmielewska
Iwona Najmoła