Nauczyciele:
Joanna Dzięgielewska
Małgorzata Turos

Pracownik obsługi:
Anna Pietrzyk