Nauczyciele:
Katarzyna Bartoszuk
Monika Soszka

Pracownik obsługi:
Agnieszka Konarska