W roku szkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu zatrudnionych jest 32 nauczycieli, w tym:

  • 6 pedagogów specjalnych
  • 3 psychologów
  • 2 logopedów
  • 2 terapeutów SI

w tym:

  • nauczycieli dyplomowanych – 10
  • nauczycieli mianowanych – 5
  • nauczycieli kontraktowych – 16
  • nauczycieli stażystów – 1

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i stale podnoszą swoje kwalifikacje. W naszym przedszkolu zatrudnionych jest 5 pracowników administracji, w tym dyrektor i wicedyrektor oraz 16 pracowników obsługi.

Dyrektor przedszkola:
Amelia Pergół

Wicedyrektor przedszkola:
Renata Sielska