W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu zatrudnionych jest 33 nauczycieli, w tym:

  • 6 pedagogów specjalnych
  • 4 psychologów
  • 3 logopedów
  • 2 terapeutów SI

w tym:

  • nauczycieli dyplomowanych – 13
  • nauczycieli mianowanych – 7
  • nauczycieli kontraktowych – 11
  • nauczycieli stażystów – 2

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i stale podnoszą swoje kwalifikacje. W naszym przedszkolu zatrudnionych jest 4 pracowników administracji, w tym dyrektor i wicedyrektor oraz 22 pracowników obsługi.

Dyrektor przedszkola:
Amelia Pergół

Wicedyrektor przedszkola:
Renata Sielska