W przedszkolu zatrudnione są 53 osoby:
 • 21 nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor)
 • 26 pracowników obsługi i administracji
 • 6 specjalistów
W roku szkolnym 2018/2019 pracuje 2 nauczycieli stażystów, 9 kontraktowych, 5 mianowanych i 13 dyplomowanych. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
Większość nauczycieli ukończyła następujące kursy i szkolenia:
 • Warsztaty metodyczne - "Origami w wychowaniu przedszkolnym"
 • Kurs "Nadpobudliwość psychoruchowa integracja sensoryczna"
 • "Praca z dzieckiem autystycznym w zakresie integracji sensorycznej"
 • "Coś z niczego- czyli pomysł na zajęcia plastyczne z dziećmi"
 • "Jak się bawić żeby lepiej widzieć?"
 • "Nazywanie świata – odimienna nauka czytania"
 • Kurs pedagogiki M. Montessori
 • "Praca z dzieckiem zdolnym"
 • "Metoda projektów badawczych"
 • "Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii małego dziecka i jego rodziny"
 • "Arteterapia w pracy z dzieckiem"
 • "Metody integracyjne w pracy z grupą - wprowadzenie do pedagogiki zabawy"
 • "Aktywne słuchanie muzyki metodą B.Strauss"
 • "Efekt Mozarta"
 • Kurs języka migowego I stopnia
 • "Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
 • "Dysfunkcje integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem"
 • Kurs I pomocy przedmedycznej
 • "Znaczenie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu"
 • "Kontrakt z rodzicami w sytuacji kryzysu"
 • "Dramowa interpretacja baśni"
 • "Czym skorupka za młodu nasiąknie? - praca z tekstem literackim"
 • "Dialog bez agresji"
 • Metoda Dobrego Startu
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • "Praca z tekstem litrackim w przedszkolach czyli czym skorupka za młodu nasiąknie."