W roku szkolnym 2022/2023 w naszym przedszkolu zatrudnionych jest:

  • 16 nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • 6 nauczycieli wspomagających
  • 4 psychologów
  • 2 logopedów
  • 2 pedagogów specjalnych/terapeutów SI

W roku 2022-23 realizowany jest projekt ASPE, dzięki któremu zatrudniono dodatkowo 4 asystentów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i stale podnoszą swoje kwalifikacje. W naszym przedszkolu zatrudnionych jest 4 pracowników administracji, w tym dyrektor i wicedyrektor oraz 22 pracowników obsługi.

Dyrektor przedszkola:
Amelia Pergół

Wicedyrektor przedszkola:
Renata Sielska