W roku szkolnym 2022-2023 w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, które poszerzają ofertę edukacyjną naszej placówki i przyczyniają się do rozwijania u dzieci zdolności i zainteresowań.

Ponadto dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zajęcia specjalistyczne, które wspierają ich rozwój.

Zajęcia rozwijające kreatywność Małgorzata Turos
Zajęcia rozwijające kreatywność Dorota Mucha
Marta Daniel
Ruch rozwijający Ewelina Kędzierska
Terapia ręki Magdalena Rochowicz
Trening Umiejętności Społecznych Małgorzata Dzierżawska