W roku szkolnym 2021-2022 w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, które poszerzają ofertę edukacyjną naszej placówki i przyczyniają się do rozwijania u dzieci zdolności i zainteresowań.

Zajęcia rozwijające kreatywność Małgorzata Turos
Ruch i taniec Maria Gołojuch
Ruch i taniec Agnieszka Bieniek
Zajęcia rozwijające uzdolnienia Dorota Mucha
Ruch i taniec Marta Daniel

Ponadto dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zajęcia specjalistyczne, które wspierają ich rozwój.

Ruch rozwijający Magdalena Przybylska-Breś
Terapia ręki Magdalena Przybylska-Breś
Trening Umiejętności Społecznych Małgorzata Dzierżawska