Biuro Edukacji

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywała się elektronicznie poprzez Elektroniczny system ewidencji podań w m.st. Warszawie.

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z instrukcją dla Rodziców, gdyż w tym roku zarówno wniosek, jak i wszelkie wymagane załączniki mogą Państwo wysłać elektronicznie poprzez Profil Zaufany.

W momencie wypełniania wniosku po zaznaczeniu wybranego kryterium, pojawia się informacja, jaki dokument jest wymagany i należy go dołączyć do wniosku, jako potwierdzenie spełniania danego kryterium. Komisja rekrutacyjna na bieżąco będzie sprawdzała wnioski i weryfikowała wszystkie załączone dokumenty. Bardzo prosimy o wnikliwe czytanie instrukcji.

Po kilku dniach, po zalogowaniu do systemu, będą Państwo mogli sprawdzić, czy wniosek został przyjęty, czy też odrzucony z powodu brakujących lub błędnie wypełnionych dokumentów. Po upływie wyznaczonego czasu na uzupełnienie dokumentów, w razie ich braku, kryterium zostanie odhaczone.

W czasie reżimu sanitarnego rodzice nie wchodzą do przedszkola. W wyjątkowych sytuacjach po umówieniu telefonicznym, pracownik sekretariatu odbierze dokumenty w przedsionku przedszkola.

Wszelkich informacji pracownicy sekretariatu udzielają wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.