Nauczyciele:
Beata Wyszyńska
Monika Wieczorek

Nauczyciel wspierający:
Anna Bień

Pomoc nauczyciela:
Lucyna Pieńkowska

Pracownik obsługi:
Anna Jaglak