Nauczyciel:
Maria Gołojuch

Nauczyciel wspierający:
Małgorzata Dzierżawska

Pomoc nauczyciela:
Ewa Rumin

Pracownicy obsługi:
Ewa Zdzieborska