Jagódki

GRUPA I

Tygrysy

GRUPA II

Krasnale

GRUPA III

Kotki

GRUPA IV

Motylki

GRUPA V

Biedronki

GRUPA I

Misie

GRUPA II

Stokrotki

GRUPA III

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2019 r. dzieci uczęszczające do naszego przedszkola nie są objęte grupowym ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe dyrektor ani Rada Rodziców nie są upoważnieni do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci. Rodzice sami indywidualnie decydują o ubezpieczeniu dziecka, wyborze ubezpieczyciela oraz warunkach ubezpieczenia.

Dnia 28 września (sobota) w godz.10.00-14.00 odbędzie się na terenie ogródka Przedszkola nr 65 przy ul. F. Pancera 3

FESTYN RODZINNY

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzinami!

Szanowni rodzice!
Informujemy, że zebrania grupowe z wychowawcami poszczególnych grup odbędą się:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" zatrudni nauczyciela wspierającego do pracy z dzieckiem z orzeczeniem do kształcenia specjalnego od 1 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy dzieci nowoprzyjęte (3-latki) na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się w dniach 28 i 29 sierpnia o godz. 9.00.
Zajęcia będą się odbywać w salach

...
Erasmus+
eTwinning
Varsavianistyczna Szkoła
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21